Nov. 2-9, 2019                (Orthopedics only)

Nov. 9-16, 2019              (Orthopedics and general surgery)

Nov. 16-23, 2019            (Orthopedics and general surgery)

Jan. 4-11, 2020              (Orthopedics and gynecology)

Jan. 11-18, 2020            (Orthopedics and plastics/hand surgery)

Jan. 25-Feb. 1,2020       (Orthopedics and urology)

Feb. 8-15, 2020              (Urology and gastroenterology)

Feb.15-22, 2020             (Ophthalmology)